שָׁלוֹם

Sjalom - Welkom!

EVEN VOORSTELLEN

Beit Shiloach is een Messiaanse Joodse Gemeente, waar Messiaanse Joden en Christenen samen de G'd van Israel aanbidden. Beit is het Hebreeuwse woord voor huis, dat ook familie kan betekenen. Beit Shiloach is dus: De familie van Shiloach! Wij zijn een familie van talmidiem leerlingen van Rabbi Jesjoea de Messias. Shiloach komt van het Hebreeuwse woord Shalach: van de wortel die wegzenden, uitzenden, zenden betekent. In het Nederlands wordt ook wel over Siloam gesproken. Shiloach verwijst voor ons naar Jesjoea de Messias, als de gezondene van G’d. In Jochanan / Joh.9:4 - 7 staat het volgende geschreven:

"Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Shiloach (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug."

ONZE SAMENKOMSTEN

Onze samenkomsten zijn op elke sjabbat (zat.) om11.00 uur. Van harte welkom! KLIK hier voor de locatie!

Wij vieren de wekelijkse sjabbat en de Bijbelse / Joodse feesten. De samenkomsten zijn in Nederlands en Engels. In onze samenkomsten volgen wij Joodse tradities, zoals: Barachoe, Sjema en andere gebeden uit de Sidoer (Joods gebedenboek); volgen wij de parasjot hasjawoea (wekelijkse Tora- en Haftara-lezingen). Verder is er Messiaans-Joodse lofprijs, aanbidding en dans. Uit respect voor de Joodse identiteit, vragen wij aan de gelovigen uit de volkeren (christenen), om geen talliet (d.i. een gebedskleed) of tsietsiet (dat zijn schouwdraden) te dragen (1 Kor. 10:32). In onze gemeente geloven wij namelijk in een eenheid door onze verbondenheid met Jesjoea, die bestaat in verscheidenheid van identiteit tussen Messiaanse Joden en gelovigen uit de volkeren.

ONZE VISIE

Het Messiaanse Jodendom is een herstel beweging. Het is het herstel van een Bijbels Messiaans Joods geloof. Daarom is onze visie: TIKOEN (herstel). Dit herstel willen wij uitwerken door:

eerst de boodschap van tikoen, d.w.z. het goede nieuws van het Malchoet haElohiem (het Koninkrijk van G'd) en Jesjoea de Messias, bekend te maken aan Joodse mensen.

Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Messias, want het is de kracht van G-d tot redding voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ookvoor de Griek (Rom.1:16)

Tikoen van het zijn van talmidiem (leerlingen) van Rabbi Jesjoea de Messias en het onderwijzen van Zijn Tora-leer.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Roeach haKodesj (HG), hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt.28:19)

Tikoen van onze levens (Tikoen Nefesj) door de werking van de Roeach haKodesj (Heilige Geest).

De vrucht van de Roeach (Geest) is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22)

 VOORGANGERSECHTPAAR

Wij zijn David en Caroline Warnink. Ons hart gaat uit naar het Joodse volk en  haar land Israël. Verder is ons verlangen dat wij samen als talmidiem (leerlingen) van Jesjoea de Messias, de rijkdom van de Tora leren ontdekken. Zoals je kunt lezen, onze visie bij dit alles is tikoen (herstel)! 

Beit Shiloach is aangesloten bij de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations & Synagogues - Internationale Alliantie van Messiaanse Gemeenten en Synagogen).  David heeft via hen de ordinantie ontvangen tot Messiaanse voorganger. 

Messianic Jewish Alliance of America - De Messiaanse Joodse Alliantie van Amerika

Humanitarian Aid to Israel’s neediest population - Humanitaire hulp aan de meest behoeftige bevolking van Israël (MJAA)

WEBSITES

De Messiaans Joodse gemeente Beit Shiloach is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor de gemeente voor u aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. Voor onze ANBI gegevens klikt u op het ANBI logo.

De foto's en de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2018 - 5778 Beit Shiloach. © Foto's: Wikimedia; Joods Cultureel Kwatier; iStock by Getty Images; David Warnink.

0