WAT IS HET MESSIAA​NSE JODENDOM?

HET MESSIAANSE JODENDOM IS EEN HERSTEL BEWEGING!

Wat bedoelen wij hiermee? Wij willen dit verduidelijken door de volgende drie vragen te stellen en te beantwoorden:

WAT IS JODENDOM?

WAT IS MESSIAANS JODENDOM?

WAT IS CHRISTENDOM?

WAT IS JODENDOM?

Onder ‘Jodendom’ verstaan wij alles wat te maken heeft met het Joodse volk en zijn identiteit. In het bijzonder denken wij hierbij aan het Joodse geloof. Maar wat is het Joodse geloof? De meeste mensen denken hierbij meteen aan het rabbijnse Jodendom, dat onderverdeeld is in verschillende stromingen (van ultraorthodox tot liberaal). Maar weinigen denken hierbij aan het Karaïtische Jodendom. Dit accepteert de mondelinge leer van het rabbijnse Jodendom niet als gezaghebbend. Het Karaïtische Jodendom is ook, naast het rabbijnse Jodendom, een Joodse geloofsstroming. Tijdens de eerste eeuw van de gangbare jaartelling bestond het Jodendom uit verschillende geloofsstromingen, waarbij het rabbijnse (Farizese) Jodendom deel uitmaakte van een groter en veelzijdiger geheel.

WAT IS MESSIAANS JODENDOM?

Het Messiaanse Jodendom was één van de vele Joodse geloof --stromingen uit de eerste eeuw van de gangbare jaartelling. Het stond bekend onder de naam: Natzratiem (Nazoreeërs) en noemde zichzelf: volgelingen van haDerech (de Weg). Het Messiaanse Jodendom geloofde dat Jesjoea haNotzri (Van Nazareth) de beloofde Messias is. Volgens hen begint de heerschappij van de Masjiach niet eerst in het land Israël, maar in de individuele levens van mensen. In de toekomst zou Hij het Malchoet (Koninkrijk) aan Israël herstellen. Na de verwoesting van de Beet haMikdasj (de Tempel) verdween deze Joodse geloofsstroming uit de geschiedenis. Pas bij de opkomst van het Zionisme en de stichting van de moderne staat Israël kwam het als een Joodse beweging weer langzaam terug. Vandaag zijn er over heel de wereld verschillende Messiaanse stromingen, synagogen en gemeenten.

WAT IS CHRISTENDOM?

Het Christendom is de niet-Joodse versie van het Messiaanse Joodse geloof. In Antiochië werden de niet-Joodse volgelingen van Jesjoea voor het eerst Christenen genoemd. Tijdens de eerste paar honderd jaar van de gangbare jaartelling voelden velen van hen zich verbonden met het Jodendom. Maar door de Christelijke kerkleiders werd er steeds meer bewust een wig gedreven tussen de Christenen en het Jodendom. Het anti-judaïsme (d.i. ‘tégen het Joodse geloof’) zou de Christelijke kerk steeds meer gaan beheersen. Uiteindelijk zou hierdoor het antisemitisme (d.i. ‘tégen het Joodse volk’), dat zijn wortels had in de oudheid, verschrikkelijke vormen gaan aannemen. Hierbij denken wij aan: de kruistochten, de Inquisitie, de pogroms en de sjoa (Jodenvervolging door de nazi's). Wij willen wij natuurlijk niet de ware gelovige Christenen over één kam scheren met hen die gruweldaden bedreven, maar één ding staat vast: de Christelijke kerk heeft bloed aan haar handen! Vandaag de dag zijn er steeds meer Christenen die zich hiervan bewust zijn. Niet alleen dat; een groeiend aantal Christenen is geïnteresseerd in de Joodse wortels van hun geloof. En anderen van hen willen samen met hun Messiaanse Joodse broers en zussen hun geloof belijden als zijnde een Bijbels Joods geloof.

HET MESSIAANSE JODENDOM: EEN HERSTELBEWEGING!

Het Messiaanse Jodendom is niet ‘rabbijns Jodendom’. Het is een herstel van een Joods-Messiaanse beweging! Hoewel het Messiaanse Jodendom geen rabbijns Jodendom is, weet zij zich wel sterk verbonden met de Joodse identiteit en haar rijke tradities. Messiaanse Joden worden helaas nog steeds niet als volwaardige Joden door de Joodse gemeenschap geaccepteerd! Maar wij geloven dat dit op een dag zal veranderen.

Rabbi David Chernoff: Fulfillment of Last Days Prophecy

Our Jewish Roots:  The Messianic Miracle #1: Revival in America and Israel

Our Jewish roots: The Messianic Miracle #2: The Congregational Movement

Our Jewish Roots: The Messianic Miracle #3: The Effect on Christianity Today

Our Je​wish Roots: The Messianic Miracle #4: The "Missing Link" in World Mission and Blessing

Messianic Rabbi Jason Sobel

Messianic Jews Documentary - TBN Israel

Ron Cantor explains Messianic Judaism on I24 Israel News